Doganbey Neighborhood Masterplan

Type

Masterplan, Residential

Location

Bursa, Turkey

Area

30.000 m2

Year

2022

Team

Yusuf Bahadır Çelik

Term

Graduate Project


Mahalle, geçmişten günümüze aktarılan kentsel ve kültürel bir miras olarak Türk toplumunun yaşam biçimlerinden ve aynı zamanda kent kurucu öğelerinden birisidir. Toplumsal kimlik özelliklerinin mekânda okunduğu en küçük birim olan mahalle hem fiziksel hem de sosyo-kültürel boyutlarıyla kentin ve kent kimliğinin bir parçasıdır. Kendi içinde bir kimliğe sahip olan mahalle birimlerinin bir araya gelmesiyle kent dokusu ortaya çıkmaktadır.

Alver, mahallenin kentin temeli ve özü olduğunu ve mahallenin temelinde ise “insan” ve “mekân”ın yer aldığını belirtmektedir. Mahalle insan ilişkilerinin estetik, mimari, kültürel, toplumsal ve hukuki düzlemidir. Ayrıca mahalleyi “güçlü bir metafor”, “sembolik bir harita” olarak tanımlayan Alver (2013) mahalleyi sürekli hale getirenin bu sembolik öze sahip olması olarak açıklamaktadır. 

İnsanlar ve kentler gibi zaman içerisinde değişim gösterse de mahallenin öz değerleri tüm zamanlar için geçerlidir. Mahalle kimliğinin özü mahalle ritüellerinde ve pratiklerinde var olur ve bu ritüeller sayesinde süreklilik sağlar.


‘’… Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum…

Uğradığı değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği ileri ve mesut merhaleler ne olursa olsun o, hep bu ilk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir haddi zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denilebilir…

Bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki insan ‘Bursa’da ikinci bir zaman daha vardır’ diye düşünebilir. Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız, seviştiğimiz zamanın yanı başında, ondan çok daha başka, çok daha derin, takvimle, saatle alakası olmayan; sanatın, ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedi bir mevsim gibi ayarladığı velut (doğurgan) ve yekpare bir zaman…’’
Ahmet Hamdi Tanpınar - Beş Şehir
full-width